Przykłady cytatów z pisma świętego na błogosławieństwo pary młodej

Przykłady cytatów z pisma świętego na błogosławieństwo pary młodej

 

Oto kilka wybranych cytatów z Pisma Świętego, które są często używane w błogosławieństwie pary młodej przez rodziców. Te wersety odnoszą się do miłości, wierności, wzajemnego wsparcia i Bożego błogosławieństwa, co czyni je idealnymi na tę okoliczność:

 

1. List do Koryntian

Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. Nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.” — 1 Koryntian 13:4-7

 

2. Księga Rodzaju

Dlatego też mężczyzna opuści swego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem.” — Rodzaj 2:24

 

3. Księga Rut

Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem.” — Rut 1:16b

 

4. List do Efezjan

Niech każdy z was tak kocha swoją żonę, jak siebie samego, a żona niech szanuje męża.” — Efezjan 5:33

 

5. Księga Przysłów

Kto znalazł żonę, znalazł dobro i zyskał łaskę u PANA.” — Przysłów 18:22

 

6. Pieśń nad Pieśniami

Umieść mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu; bo miłość jest silna jak śmierć, zazdrość nieubłagana jak Szeol. Jej żary są żarami ognia, płomieniem PANA.” — Pieśń nad Pieśniami 8:6

 

7. Księga Psalmów

Niech PAN cię błogosławi i strzeże, niech PAN sprawia, że jego oblicze nad tobą świeci i obdarza cię łaską, niech zwraca ku tobie swoje oblicze i przyznaje ci pokój.” — Psalm 67:1-2

 

8. List do Kolosan

Nade wszystko zaś przyobleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.” — Kolosan 3:14

 

9. Pierwszy List do Koryntian

Ale nad wszystkim tym ubierzcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.” — 1 Koryntian 16:14

 

Te cytaty mogą być pięknie wplecione w modlitwy czy słowa przemówień podczas błogosławieństwa, podkreślając duchowy wymiar małżeństwa oraz rolę, jaką Bóg odgrywa w życiu pary młodej.